Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

UDLØBET: RED Rådgivning søger rådgiver med akademisk baggrund

RED Center mod æresrelaterede konflikter arbejder for ligestilling og mod vold. Vi ønsker at hjælpe unge i æresrelaterede konflikter til et liv uden vold, kontrol og undertrykkelse samt styrke deres selvstændighed, agens og deltagelse i samfundslivet og dermed sikre lige muligheder for alle.

RED Rådgivning er et landsdækkende rådgivningstilbud, som arbejder med oplysning, forebyggelse og indsatser mod æresrelaterede konflikter. RED Rådgivning er forankret i RED Center mod æresrelaterede konflikter og finansieret af bevilling på finansloven. Udover RED Rådgivning findes der to RED Safehouses hhv. på Sjælland og i Jylland.

Vi søger en medarbejder til at indgå i rådgivningsteamet og rådgive målgrupperne, udarbejde ansøgninger til psykolog og fysisk traumebehandlere, udarbejde støtteskrivelser, underretninger mv. Ligeledes skal du varetage ad hoc AC-opgaver, såsom at deltage i udviklingsprojekter, årsberetninger, evalueringer, statusrapporter, resultatkontrakter, statistik og analytiske opgaver mv.

Om RED Rådgivning

RED Rådgivning tilbyder bl.a. telefonisk, personlig og online rådgivning om æresrelaterede konflikter til alle som er i berøring med, eller arbejder med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Ofte er det unge som oplever social kontrol der henvender sig, eller fagfolk som møder familier i deres arbejde, hvor der kan være æresrelaterede problematikker som er udfordrende.
Et særligt fokus i vores arbejde er at målrette vores tilbud til også at nå familier og forældre.

Udover den landsdækkende rådgivning tilbyder vi også mægling til unge med minoritetsbaggrund, der oplever uenigheder med deres forældre f.eks. om frihedsgrader samt holder oplæg til fagfolk for at fortælle om rådgivningens tilbud, hvor vi yder generel sparring og udarbejder konkrete risikovurderinger i sager på både børne- og voksenområdet.

Dine kvalifikationer

• Relevant uddannelsesmæssig baggrund indenfor antropologi, (religions) sociologi, tværkulturelle studier, kultur- og sprogmødestudier, migrationsstudier, politibetjent eller socialrådgiver med en akademisk overbygning
• Gerne praktisk rådgivererfaring med udsatte unge og familiearbejde
• Gerne erfaring med at arbejde med vold, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter og dertilhørende sikkerhedsaspekter
• Har forståelse for målgruppernes alvorlige situation og er indstillet på at yde en ekstra indsats, når der er brug for det
• Er selvstændig, moden, rummelig, empatisk, åben og kan indgå i teamsamarbejde
• Krav til at tale/skrive engelsk og gerne andre sprog

I RED Rådgivning tilbydes supervision, fora for intern opkvalificering, erfarings- og vidensdeling og der tilbydes kurser.

Generelt

Den ugentlige arbejdstid for stillingen er 37 timer ugentligt. Løn efter overenskomst. Hver torsdag holder RED Rådgivning åbent til kl. 21:00, hvorfor du må indstille på aftenarbejde op til hver anden uge.
Du vil blive indplaceret på en kommunal overenskomst, idet RED Center mod æresrelaterede konflikter har en kommunal samarbejdsaftale.
Vi ønsker tiltrædelse fra 01.06.2021.
RED Rådgivnings lokaler ligger ved Vesterport i København, men der må påregnes en del rejseaktivitet i hele landet.
Vi ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Alle uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.
Send en ansøgning pr mail til raadgivning@red-center.dk
Ansøgningen bedes vedlagt CV, dokumentation for uddannelse samt evt. referencer.
Ansøgningsfrist 19.04. Samtaler forventes afholdt i uge 17

Har du spørgsmål til stillingsopslaget kan du sende mail til vores sekretariatsmail raadgivning@red-center.dk og vi vil vende tilbage.

 

Anonym hotline +45 70 27 76 66