Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

RED Center mod æresrelaterede konflikter søger en afdelingsleder til vores Safehouse i Jylland

 

OM RED SAFEHOUSE

RED Safehouse er et landsdækkende Safehouse for unge der flygter fra æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. RED Safehouse er organisatorisk forankret i RED Center mod æresrelaterede konflikter, som omfatter RED Rådgivning, og to Safehouse et i Jylland og et på Sjælland. Vi er i alt ca. 50 ansatte fordelt på forskellige fysiske adresser.

RED Safehouse er et botilbud, der drives efter servicelovens §66, §109 og § 110, for unge i alderen 16-30 år der flygter fra æresrelaterede konflikter, vold og negativ social kontrol. Botilbuddet har 12 akutpladser. Til botilbuddet er der knyttet 5 overgangsboliger, der også kan rumme personer over 30 år og forældre med børn. Botilbuddet og de 5 overgangsboliger ligger på hemmelige adresser. Botilbuddet ligger ca. 40 min. kørsel fra Århus.

OM STILLINGEN

RED Safehouse Jylland har eksisteret i 5 år. Der er udviklet et bæredygtigt koncept, der udover stor sikkerhed tilbyder ret unikt og helhedsorienteret tværfagligt tilbud, som giver sikkerhed og tryghed og udvikler de unges selvstændighed, autonomi og agens, i en ramme af høj faglighed, professionalisme og omsorg.

Lederen varetager den daglige ledelse og drift og er ansvarlig for, at samarbejdet både internt i Safehouse såvel som i den samlede organisation såvel i forhold til samarbejdspartnere og andre interessenter er velfungerende og løbende udvikles.

Du kommer til at lede et faglig dygtigt team bestående af pædagoger og socialrådgivere.

Du kommer til at være en del af et lederteam bestående af RED Center mod æresrelaterede konflikters direktør og afdelingslederen for RED Rådgivning.

Du refererer til direktøren for RED Center mod æresrelaterede konflikter.

HVAD ØNSKER VI AF DIG

  • Ledelseserfaring gennem flere år – herunder direkte personaleledelse
  • Relevant videregående uddannelse indenfor det sociale felt
  • At du har en bred og solid socialfaglig viden, gerne erfaring med målgruppen og/eller med arbejdet med vold i familien, traumatiserede unge
  • Gode formidlingsevner mundtligt og skriftligt gerne også engelsk og evt. andre sprog
  • Er tydelig på metoder, rammebeskrivelser og struktur
  • Du er indstillet på at implementere og udvikle tilgange og metoder i arbejdet i overensstemmelse med RED Centers værdigrundlag og igangværende arbejde
  • Rummelig, anerkendende, empatisk, åben i din ledelsesstil og kan indgå konstruktivt i teamarbejde

 

  • Personligt vægter vi engagement, fleksibilitet og humor

RED Safehouse kan i perioder være præget af travlhed med mange forskellige opgaver og projekter i et godt arbejdsmiljø med erfarne, dygtige og engagerede kollegaer, hvor etik og faglighed vægtes højt.

 

GENERELT

Den ugentlige arbejdstid for stillingen er 37 timer ugentligt. Løn efter overenskomst.

Du vil blive indplaceret på en kommunal overenskomst, idet RED Center mod æresrelaterede konflikter har en kommunal samarbejdsaftale.

Vi ønsker tiltrædelse snarest muligt og senest 1.6.2021

Vi ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

ANSØGNINGEN

Send en ansøgning pr. mail. Til job.Safehouse2@red-center.dk

Ansøgningen bedes vedlagt CV, dokumentations for uddannelse, samt evt. referencer.

Ansøgningsfrist 17.5.2021 Samtaler forventes afholdt i uge 21.

Spørgsmål til stillingen rettes til Direktør Anita Johnson, tlf. 50403985

Læs mere om os på www.red-center.dk

Anonym hotline +45 70 27 76 66