Hotline, ring til os anonymt tlf. 70 27 76 66

RED Center er VISO-leverandør på børne-, unge- og voksenområdet i æresrelaterede konflikter, tværkulturelle problemstillinger og negativ social kontrol i nære relationer.

Se mere om Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) her.

RED Center er en del af VISO’s landsdækkende leverandørnetværk, der udfører specialrådgivning og udredning på vegne af VISO.

RED Center tilbyder professionelle og strukturerede trussels- og risikovurderinger efter PATRIARK i æresrelaterede sager. Formålet med risikovurderingerne er at hjælpe fagpersoner med dels at vurdere den unges situation og dels at vurdere, hvilke foranstaltninger der bør tages fremadrettet for at sikre, at den unge ikke udsættes for fare.

I april 2018 blev der indgået en rammekontrakt mellem Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) og RED Safehouse, som gjorde RED Center til den eneste leverandør på voksenområdet inden for ’Æresrelaterede konflikter’. Aftalen gælder fra 1. maj 2019 til og med 30. april 2022.

I april 2020 indgik RED Center yderligere to nye delkontrakter med VISO; ’Delaftale børn og unge udsat for negativ social kontrol, herunder æresrelaterede konflikter’ & ’Delaftale Tværkulturelle problemstillinger’ Delkontrakterne løber fra 1. august 2020 til og med 31. juli 2025.

RED Center er således VISO leverandører indenfor fire områder fordelt således: ‘Børn og unge udsat for negativ social kontrol, herunder æresrelaterede konflikter’, ’Børn og unge samt voksne med tværkulturelle problemstillinger’ og ’Voksne udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt vold i nære relationer’.

Områder hvor RED Center kan inddrages som leverandør er i sager vedrørende:

  • Negativ social kontrol
  • Tvangsægteskaber og trusler herom
  • Vold og trusler om vold
  • Genopdragelsesrejser
  • Seksualitet, herunder ”mødoms” problematik
  • Kvindelig kønslemlæstelse (FGM)
  • LGBTQ+
  • Risikovurderinger
  • Tværkulturelle problemstillinger

For en uddybende beskrivelse af RED Centers ydelser som VISO-leverandører læs mere her.

Læs mere i Årsberetningen 2022 s. 48.

Anonym hotline +45 70 27 76 66